Selvdiagnosering en ulempe?

Det kommer stadig flere tjenester på internett hvor du kan finne ut om sykdommer, symptomer og behandling. Er dette en fordel eller en ulempe? 

Det å bruke internett til å finne informasjon om egne helseplager blir stadig mer og mer populært. I norge finnes det flere tjenester man kan gå til som for eksempel Lommelegen eller Doktoronline. Men er det hensiktsmessig å gjøre dette i stedenfor å besøke legen? Det korte og enkle svaret på dette er nei.

Å finne informasjon om egen helsetilstand kan være nyttig om man bruker det til å bli mer bevisst egne symptomer og tar det med seg til legen etterpå. Legen kan lettere hjelpe deg om du klarer å sette ord på hva det er som faktisk plager deg.

BI-forskerne Tor W.Andreassen og Even J. Lanseng forsket på dette området i 2007 og fant at nodmenn er klare for å stille sine egne diagnoser på internett. De mener at det norske helsevesenet kan tjene på økt bruk av selvbetjeningsteknologi. Nordmenn rapporterer i denne studien at køer på legevakten er en av grunnene til at folk foretrekker å stille diagnose på nett.

Undersøkelsen er utført på 600 innbyggere i Oslo, Asker og Bærum. Så lenge man ikke er akutt syk eller pleietrengende mener forskerne at en selvbetjeningsløsning kan spare helsevesenet betydelige summer. Det vil i følge dem redusere køer og etterspørsel etter helsetjenester. Men de setter også som forutsetning at løsningene skal være utviklet av et fagmiljø med høy tillit i befolkningen og at det er brukervennlig.

Men den finnes alltid en bakside av medaljen, også her. Mange setter seg ned forann datamaskinen og leter etter mulige diagnoser eller årsaker til det som plager dem. Så leser de om en bestemt sykdom og jaggu har de ikke flere av symptomene på den sykdommen. Men har de egentlig det?

Plutselig har de overbevist seg selv om at de lider av alvorlige sykdommer basert på at de har satt sammen symptomene sine og funnet en som passer. Men det de ofte ikke tar høyde for er at de aktuelle symptomene også kan være aktuelle for andre sykdommer, sykdommer man ikke har klart å leite frem. Det er derfor man skal gå til legen, for å utelukke sykdommer og til slutt sette en faktisk diagnose og sørge for behandling.

Helsevesenet i Norge kan for mange oppfattes som en jungel, en jungel der det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter man har som pasient og hvordan man skal gå frem får å få riktig behandling og ikke minst støtte fra NAV. Helsekøene blir ikke akkurat kortere, og pasientene risikerer i verste fall å dø mens de står i kø. Dette har nå ført til at mange faktisk kjøper hjelp av rådgivere til å finne frem i denne jungelen.

Med andre ord finnes det både fordeler og ulemper med å diagnosere seg selv på nettet. Bruker man det riktig er det et verdifullt verktøy, men bruker man det feil kan det føre til masse bekymring og ekstra problemer.

helfo.no

Istedenfor å lete frem dyre konsulenter kan du finne frem mye informasjon om behandingsfrister, fastlegeordningen, frikort og europeisk helsetrygdkort på helfo.no sine sider.

helsenorge.no

Her kan du finne mye nyttig informasjon som for eksempel hvor mye egenandeler du har betalt og når du får frikort. Her kan du også melde bivirkninger, se på informasjon om din fastlege og ikke minst se på dine elektroniske resepter.